Κυριακή, Απριλίου 01, 2007

 

When The Rain Begins To Fall (video clip)

Jermaine Jackson & Pia Zadora - When The Rain Begins To Fall

Έτσι έτσι !!.... γιατί πολλή αγάπη έχει πέσει τώρα τελευταία :P


Lyrics :
Like the sand can seep right through your fingers so can all your day
As those days go by you'll have me there to help you find the way.
The way I feel with you I know it's got to last forever.
And when the rain begins to fall
you'll ride my rainbow in the sky
And I will catch you if you fall
you'll never have to ask me why.
And when the rain begins to fall I'll be the sunshine in your life

You know that we can have it all and everything will be allright.
Time goes by so fast
You've got to have a dream
To just hold on.
All my dreams of love began
With the reality of you.
You and I believe
That all our dreams will last forever.
And when the rain begins to fall

Though the sun may hide
We still can see
The light that shines for you and me

We'll be together all that we can be.
And when the rain begins to fall

And when the rain begins to fall

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?